מכון הרמב"ם השלם
מהדורה מיוחדת ומסובסדת עבור בני הישיבות והכוללים, באדיבות הרה"ה הנגיד ר' שלום דובער שי' דריזין.

ספרי הרב וולפא
לקראת חג הספרים ה' טבת, מציעים אנו בזה למכירה את כל ספרי הרב וולפא (חוץ מאלו שאזלו) במחיר של 50% מהקטלוג.
תוכלו להזמין כאן בכרטיס אשראי