חברי המכון בהשקה עם הרב וולפא שליט"א

 

הרה"ג הרב שלמה עמר שליט"א בהשקה עם הרב וולפא שליט"א

 

הרה"ג מרדכי אשכנזי ז"ל עם הרב וולפא שליט"א